KATALYSATORER
DIESEL PARTIKELFILTRE
PARTIKELFILTER RENSING
RENOVERET TJENESTE

Garanti betingelser

På katalysatorer eller partikelfiltre leveret fra MT filter gælder 2 års reklamationsret fra købstidspunktet.

Lever produktet ikke op til specifikationerne indenfor de 2 år efter det er købt, byttes eller repareres produktet omgående efter at have gennemgået processen for reklamation.

Dog for B2B er der 1 års reklamationsret.

Installationsvejledningen skal altid følges ved montering.

MT Filter skal altid have mulighed for at kunne reparere en garanti/reklamations sag. Det vil sige, hvis produktet kan repareres, vil det ikke blive krediteret, eller blive erstattet med et nyt produkt.

Der ydes kun garanti/reklamations på de ting vi har solgt, og ikke på af og på montering, fejlfinding eller andre udgifter forbundet hermed.

Der ydes f.eks. ikke erstatning på følere og modtryksrør, hvis man ikke vælger, at afmontere dem inden indlevering af partikelfilteret/katalysatoren, påtager man sige selv ansvaret for f.eks. skader på disse.

Katalysatorer:

Katalysatoren bør fungere min. 100.000 km. Hvis dette ikke er tilfældet skyldes det for det meste:
  • Ekstern blokering
  • Blokering eller forurening
  • Olie eller frostvæske forurening
  • Overophedning

Skulle ovenstående være tilfældet, dækker garantien ikke en ny katalysator.

Fastslå fejlårsagen før du udskifter en katalysator, ellers risikerer du, at den nye katalysator også går i stykker. (Se afsnit A)

Diesel partikel filtre:

Et korrekt fungerende partikelfilter har en meget lang levetid. Et partikel filter er kun et opbevaringssted for sod og aske.

Chancen for en fabrikationsfejl er praktisk talt ikke eksisterende. For det meste skyldes problemer, at min. tjeklisten ikke er fulgt, forud for udskiftningen af det tidligere filter.

Kun når alle systemer fungerer korrekt, vil partikel filteret fungere efter hensigten.

En ukorrekt regenerering vil fylde filteret med sod på få timer.

Såfremt alle systemer ikke fungerer korrekt, vil filteret ikke være dækket af garanti.(Se afsnit B)

A Mere info om katalysatorer

Udvendige skader

Den keramiske kerne i en katalysator er lavet af tyndvægget letvægtsmateriale. Det beskyttes af et isoleringslag, som holder materialet på plads, og til en vis grad beskytter det.

Hvis katalysatoren udsættes for ydre påvirkninger ved eks. at ramme et vejbump eller en større sten, er der mulighed for at katalysatorens kerne knækker.

Brug af udstødningspasta kan også blokere eller ødelægge kernen. Når pastaen er hærdet, kan den knække af og blive blæst ind i kernen.

Blokering eller forurening:

Blokerede eller forurenede katalysatorer skyldes forkert brændstof eller brug af additiver, der nedbryder kernen.

Olie/frostvæske forurening

Når olie eller frostvæske finder vej til udstødningssystemet kan det forårsage et tykt lag sod i katalysatoren.

Dette bevirker, at katalysatoren for det første ophører med at fungere korrekt, og for det andet, at motoren ikke kan komme af med udstødningen, hvorved motoren overophedes.

Overophedning

Når overskydende brændstof finder vej til katalysatoren vil det antænde og herved i værste fald smelte kernen med blokering til følge.

Årsagen til det kan bl.a. være utætte dyser, defekte tændrør, defekt lambda sonde mm.

B mere info om partikelfiltre

Et diesel partikel filter er et keramisk element, hvis eneste opgave er at opsamle sodpartikler. Den opsamlede sod skal afbrændes. Denne afbrænding (regenerering) styres af motorens styreenhed.
 
Når alle parametre fungere korrekt vil regenereringen ske. Såfremt denne regenerering ikke finder sted eller afbrydes, kan filteret i værste fald blive fyldt med så meget sod, at regenerering ikke længere er mulig.

I værste fald kan filteret smelte helt.

Et korrekt fungerende filter bliver der altid en lille rest aske tilbage efter regenereringen, og den aske kan kun fjernes ved hjælp af. specielt maskineri når filteret er afmonteret.

Visse biler har en såkaldt aske måler. Den tæller antallet af regenereringer, og indikerer når filteret bør renses.
Selv de mindste afvigelser fra fabriksdata mht. motorstyring, kan forårsage tilstopning af filteret.

Rensninger:

Føler og sensor, som skal afmonteres for at udfører en rensning og som ikke er afmonteret ved indlevering af filteret dækkes disse ikke hvis de bliver ødelagt ved afmontering heller ikke det føleren/sensoren sidder i ”Gevind osv.

Følgeskader:

De ydes ingen erstatning ved følgeskader ved montering af defekte eller fejlleverede varer, ej heller ikke til erstatning af tabt arbejdstid eller andre former for udgifter.

MT filter skal have mulighed for at reparere/kontrollere/rense filteret, og evt. leverer et nyt filter, da vi som udgangspunkt ikke kreditere fakturaen, så hvis man køber et filter et andet sted fra og derefter kommer tilbage og vil have en kreditnota, kan dette ikke lade sig gøre.

Hvis der er skåret svejst eller andre skadet på filtret vil sagen blive afvist.