KATALYSATORER
DIESEL PARTIKELFILTRE
PARTIKELFILTER RENSING
RENOVERET TJENESTE

FAQ

Hvad er et partikelfilter (DPF)

Et partikelfilter er et lukket filtersystem, der opsamler sodpartiklerne fra udstødningen, således at de bliver i filterlommerne. Ved en mætning på 35% - 40% regenererer filteret, hvilket vil sige, at det afbrænder sodpartiklerne. Tilbage bliver aske og andre reststoffer.

Hvordan virket et DPF

Udstødningsgassen passerer gennem filter væggene, og s od fra udstødningsgassen opsamles i filterlommerne. Sod antændes normalt ved ca. 600 grader C. Denne gennemsnitstemperatur nås imidlertid ikke i udstødningssystemet, men katalysatorens funktion gør, at soden kan forbrændes ved en lavere temperatur – ca. 350 – 450 grader C. Hvis denne temperatur ikke nås, kan systemet foretage en "tvangsregenerering" på forskellig vis. Dette afhænger af det specifikke system.
OBS. Funktionen af DPF er baseret på et kørselsmønster hvor en vis udstødningstemperatur opnås. Ved et kørselsmønster med en overvægt af korte ture, vil den opsamlede sod ikke blive forbrændt og filteret vil tilstoppe.

Er det tilladt at afmontere et DPF

Bilen er godkendt efter en Euro klassificering, og afgiften er fastsat iht. denne klassificering. Fjernes filteret, opfylder bilen ikke længere disse miljønormer. Fjernelse af DPF er ulovlig og vil blive opdaget ved et bilsyn, eller ved at bilen oser, og udstødningen farves sort.

Hvad er levetiden for et DPF

Levetiden afhænger bl.a. af kørselsmønsteret, men ved kørsel hvor filteret regenererer korrekt, siger erfaringen, at filteret bør renses for hver 100.000 km – 150.000 km. og at det kan holde op til 500.000 km. alt afhængig af bilmærke, type og anvendelse.

Er anvendelse af rensevæske en god idé

Rensevæske kan være en løsning hvis bilen kører mange korte ture, og derfor ikke regenererer tilstrækkeligt. Man skal imidlertid gøre sig klart, at man ikke foretager en rensning af filteret, men kun hjælper med at brænde sodpartiklerne. Asken forbliver i filteret. Hvis filteret er meget tilsodet, når væske eller spray tilsættes, risikerer man, at der opstår så høje temperaturer, at selve filterkernen beskadiges.